Podnikatelský úvěr

Bravocredit s.r.o.


Bravocredit

Bravocredit je firma zabývající se půjčkami (zápůjčkami), v nebankovní sféře. Bravocredit s.r.o. je věřitel, který poskytuje finanční prostředky v rozsahu specifikovaném klientem. Tato firma je díky pozitivnímu ohlasu spotřebitelů, na nynějším trhu oblíbenou nebankovní společností, poskytující právě výše zmiňované zápůjčky. Bravocredit s.r.o. je věřitelem poskytujícím zápůjčky až do výše 30000 Kč, po maximální dobu 36 měsíců. Při podpisu smlouvy jsou podpisy notářsky ověřeny. Měsíční splátky jsou sjednané k datu podpisu smlouvy. Momentálně nejsilnější produkt, který je nabízený, umožňuje dlužníkovi vrátit jistinu do 3 měsíců zdarma, bez jakéhokoliv navýšení. Firma Bravocredit s.r.o. dbá na transparentnost veškerých podepisovaných smluv, které se týkají zápůjčky a příslušenství. Veškeré tyto smlouvy jsou v souladu s ustanovením § 2395-2400 občanského zákoníku. Pro jakékoli bližší informace nás neváhejte kontaktovat na náš email. Pomocí emailové schránky, jsme schopni s Vámi řešit Vaše dotazy.

O Bravocredit s.r.o.

Malý slovník určený pro Vás

Jistina je základní peněžní částka, která byla půjčena nebo která tvořila vklad. K ní se připisují úroky, což je odměna za její poskytnutí. Tyto úroky, stejně jako úroky z prodlení nebo poplatek z prodlení, tvoří příslušenství jistiny.

Věřitel je subjekt práva oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli.
Označení věřitel vzešlo ze skutečnosti, že půjčující osoba věřila, že jí dlužník dlužnou částku splatí.

Zápůjčka je typ závazku, který vznikne na základě uzavření smlouvy o zapůjčení zastupitelné věci. Díky ní zapůjčitel přenechá vydlužiteli určité množství věcí určených druhově, zejména peníze, a vydlužitel se je zaváže po uplynutí dohodnuté doby vrátit, případně zaplatit navíc i stanovené úroky (při nepeněžité zápůjčce stále věci stejného druhu, ale v přiměřeně větším množství nebo lepší jakosti). Právně je zápůjčka jako typová smlouva upravena v § 2390-2394 občanského zákoníku.
Zapůjčiteli tak vznikne pohledávka za vydlužitelem a tomu zase dluh vůči zapůjčiteli. V případě zapůjčení peněz se půjčená suma nazývá jistina a dohodnuté úroky jsou pak její příslušenství.